Për
NE

N.T.P FIDANI-L u themelua ne vitin 2001 menjëherë mbas mbarimit te luftës, situata e vështirë dhe mungesa e mjeteve ndikuan shumë ne qëndrimin stabil te ndërmarrjes. Pasi qe i importuam disa prej makinerive te renda (ekskavator , kamion , minibus etj) nga Gjermania, filluam qe dal ngadalë te kryejmë punime te vogla si : kanale për ujitje, gropime, drenazhime etj. Nga viti ne


Puna
Jonë

N.T.P FIDANI-L u themelua ne vitin 2001 menjëherë mbas mbarimit te luftës , situata e vështirë dhe mungesa e mjeteve ndikuan shumë ne qëndrimin stabil te ndërmarrjes. Pasi qe i importuam disa prej makinerive te renda (ekskavator , kamion , minibus etj) nga Gjermania, filluam qe dal ngadalë te kryejmë punime te vogla si : kanale për ujitje , gropime ,drenazhime etj.


SHIKO TE GJITHA PROJEKTET