Ndërtimi i rezervuarëve për furnizimin e rrjetit te ujësjellësit Hidrodrini ne Peje

Vlera e projektit :412,669.56€

Ky projekt është i financuar nga KFW Bank (Banka Gjermane për zhvillim) Realizimi i keti projekti është bere gjate viteve 2012-2013 Ky rezervuar shërben për rritjen e kapacitetit si dhe kualitetit te ujit te pijes ne rrjetin e kompanisë Hidrodrini ne Pejë.