Ndertimi i parkut memorial te martireve ne fshatin Mejë – Gjakovë

Vlera e projektit :1,120,300.00€

Edhe ky projekt është i financuar nga K.K Gjakovë (faza e parë) ,ky projekt ka filluar te realizohet gjate vitit 2012-2013. E gjithë rëndësia e keti projekti është parku memorial i martireve te Komunës se Gjakovës dhe me gjere.